24.09.2021.

VJEŠTIČIJE LUTKICE ZA SNAŽNU LJUBAV

Kategorija: LJUBAVNA MAGIJA

Vjerovatno su takozvani ljubavni napitci i ostale pojedinosti iz domena ljubavne magije zanimljiviji od bilo koje druge vrste okultnog djelovanja. Ogromna većina ovih receptura ipak pripada području fikcije. Ali postoje obredi koji djeluju. Jedan od najpoznatijih i najučinkovitijih je onaj koji uključuje korištenje lutaka. Ove lutke predstavljaju ljubavnike. Kao i kod svih drugih magijskih djelovanja, ono što je napravljeno lutki, napravljeno je ljubavniku.

Lutka je posebno pripremljena krpena lutka. To je jednostavan, grubi oblik, izrezan iz dva komada platna. Dok režete platno, trebali biste se koncentrisati na osobu koju predstavlja. Može se zatim dodatno izraditi vezenjem crta lica; posebnih karakteristika (npr.brade i brkova; duge kose koja pada). Čak se mogu staviti i astrološki znakovi osobe. Ako niste veoma dobri u vezenju, onda ovo stavite sa markerom ili olovkom. Sada zašijte figure unaokolo, ostavljajući samo vrh otvorenim.

Figura bi se onda trebala napuniti s odgovarajućim ljekovitim biljem, opet se koncentrirajući na osobu koja je u pitanju. Mogu se koristiti biljke poput limunovca, sporiša, povratića, gorčice, stolisnika, valerijane, srdačice, crne bazge ili damiane. Ovo su biljke kojima upravlja Venera. Vrh se onda može zašiti.

Dvije figure se pripremaju na ovaj način; jedna koja predstavlja muškarca, a druga ženu. Sve se ove pripreme, naravno, trebaju odvijati u Krugu, i mogu ih raditi pojedinci ili cijeli skup. S obzirom da tražite svog „idealnog druga“, onda, kao i u gorenju svijeća, drugu figuru napravite sa svim kvalitetama koje tražite. Bezimeno je, ali opet može odražavati fizičke želje (npr. duga, plava kosa) i biti napravljeno sa svim atributima koje imate na umu.

Zapamtite, ovo je jaka magija. Koristi se za stalnu vezu, zato je ne radite da dobijete partnera za kratku aferu.

Kad su spremne, lutke položite na oltar, jednu na lijevi kraj vašeg mača ili noža, a drugu na desni kraj. Trebale bi biti ispred oružja. Na oltaru je također položena crvena vrpca, dugačka 53 centimetra.

Ovo je što Vi izgovarate: „ O moćni Bože i Boginjo, čujte sada moju molitvu vama. Moju molbu za istinsku ljubav za … (ime) … i za njezinu žudnju“.

Molitelj uzima jednu od lutaka i, nakon umakanja prstiju u posoljenu vodu, cijelu je prska. Zatim je provlači kroz miris tamjana, okrećući je tako da svi dijelovi budu okađeni. Dok ovo radi, govori: „Ovu lutku imenujem … (vaše ime) … to je ona u svakom pogledu. Kako ona živi, tako živi i ova lutka. Što god učinim lutki, činim njoj“.

Molitelj odlaže lutku i uzima drugu. Prskajući je i kadeći, govori: „ Ova lutka je njen željeni drug u svakom pogledu. Kako on živi, tako živi i lutka. Što god činim lutki, činim njemu“.

Molitelj odlaže lutku, zatim klekne ispred oltara s jednom rukom lagano položenom na obje lutke. Sa zatvorenim očima, on zamišlja dvoje predstavljenih ljudi kako polako dolaze, susreću se, ljube i grle. Dok ovo radi – što ne bi trebalo biti požurivano – trebao bi polako micati dvije lutke duž duljine mača, jednu prema drugoj sve dok se napokon ne susretnu. U ovom trenutku može otvoriti oči i, držeći lutke okrenute jednu drugoj, reći: „ Ovako neka se privuku jedno drugome, jako i istinski. Da budu uvijek zajedno kao jedno. Više neće biti razdvojeni; neće biti sami, nego uvijek svezani jedno uz drugo“.

Lutke bi se sada trebale položiti zajedno na sredinu oltara, sa mačem postavljenim preko njih. Sljedećih desetak minuta, moliteljica (ako je samostalna vještica) ili cijeli skup mogu započeti sa plesom uokolo i činiti magiju, na uobičajen način, usmjerenu na cilj spajanja dvoje ljudi. Kao alternativa, molitelj ili moliteljica ili cijeli skup, mogu jednostavno sjediti meditirajući i koncentrisajući se na gledanje dvoje ljudi zajedno – sretni, smiju se, uživaju u društvu onoga drugoga i očito zaljubljeni.

Obred bi se trebao obavit u petak, za vrijeme rasta Mjeseca, i ponoviti se sljedeća dva petka. Ako je kalendar takav da je nemoguće imati tri petka u fazi rasta Mjeseca, onda to činite u petak, srijedu i petak. Uvijek ciljajte da imate završen obred u petak što bliže punom Mjesecu. Između obreda, ako oltar ne može ostati postavljen, sa dvije lutke na njemu (koje leže ispod mača), onda ih treba uzeti (držati zajedno, licem u lice) i umotati u čisto, bijelo platno i ostaviti negdje gdje neće biti dirane od strane drugih lica.

U završni petak, kada je gore navedeni obred bio obavljen, nastavite kako slijedi. Recite: „ Neka sada Gospodar i Gospodarica spoje ovo dvoje zajedno, kao što ih ja ovdje vežem.“ Uzima lutke i veže crvenu vrpcu oko njih nekoliko puta, pričvršćujući krajeve zajedno. Govorite: „Sada su zauvijek jedno, kao sami bogovi. Neka svaki istinski postane dio drugoga, tako da se odvojeni čine nekompletnim. Neka tako bude!“

Povezane lutke se opet stavljaju ispod mača i ostavljaju nekoliko trenutaka dok moliteljica meditira (bez plesa i pjevanja ovaj put). Nakon završenog obreda, lutke bi se trebale zamotati u čisto, bijelo platno i pažljivo držati tamo gdje nikad neće biti odvezane.

Time je čarolija učinjena. Sada samo treba očekivati njene rezultate i uživati u ljubavnom odnosu koji su stvorile prizvane sile. Jer i ljubav je, sama po sebi, jedna od najvećih magija.