18.07.2021.

Univerzalni simbol sreće: DJETELINA SA ČETIRI LISTA

Kategorija: MAGAZIN
Porijeklo vjerovanja u čudesnu moć djeteline sa četiri lista nije sasvim dovoljno i jasno istraženo. Najdalje što se trenutno zna jeste da su u Indiji pronađeni na zidovima stijena reljefi ljudskih figura koje na sebi imaju simbol djeteline sa četiri lista. Njihova starost se procjenjuje na pet hiljada godina. Isto tako, ostalo je zapisano kako je to bila jedna od omiljenih biljaka Kelta i Druida koji su imali naviku nositi je uza se u namjeri da otjeraju zle duhove. Ta drevna tradicija u srednjem vijeku se pretočila u vjerovanje kako onaj ko je nosi uza se može izbjeći susrete sa zlom. Zbog profilaktičkog svojstva djecu se podsticalo da je idu tražiti jer ona nisu mogla naljutiti vile koliko odrasli ljudi. Naime, drevna predaja otkriva kako vile ova travka magično privlači pošto navodno svoju snagu i mladost obnavljaju upravo uz pomoć njenih listova.

Pojedini okultisti smatraju da djetelina sa četiri lista može čovjeka zaštititi od ludila ili mu omogućiti da ima uvid u spiritualnu dimenziju. U svijetu astrologije ona se kao amulet pripisuje znaku Bika dok u jeziku cvijeća djetelina sa četiri lista ima posebno značenje i nosi diskretnu poruku osobi kojoj se pokloni a to je “budi moja ili moj”. Stoga je vrlo znakovita kao dar. Nadalje, ova travka se u okultizmu dovodi u vezu sa četiri strane svijeta, sa četiri elementa prirode pa su je možda upravo zbog toga posebno cjenili i nosili uza se mornari.

Dok je u Kini bila simbol moći, u Irskoj ona je simbol praznika i državnog amblema. U Belgiji se i danas tvrdi da je treba nositi sa sobom na sud jer pomaže u uspješnom okončanju parnica. Vjeruje se i to da će ona djevojka koja pronađe četverolisnu djetelinu ubrzo stupiti u brak. U Egiptu ona se poklanja mladencima na dan vjenčanja kako bi im zaštitila ljubav.

Motiv djeteline sa četiri lista postaje posebno popularan od devetnaestog vijeka u Evropi i počinje se pojavljivati u nakitu, naročito u Francuskoj, gdje se vrlo često mogao vidjeti na ogrlicama, narukvicama, manžetnama, dugmadima i kravatama. Sredinom dvadesetog vijeka postaje prepoznatljiv znak i u automobilskoj industriji kraseći Alfa Romeo.

Drevni autori njenu učinkovitost pronalaze u medicini pa tako Plinije piše da liječi zmijski ugriz, što vjerovatno potječe iz druidske prakse pripreme ljekovitih i ljubavnih napitaka u čijem se sastavu nalazila. Nešto drugačije mišljenje imao je Sofoklo pripisujući joj toksično svojstvo.

Ono što većina ne zna jeste to da je djetelina sa četiri lista varijacija odnosno mutacija obične takozvane bijele djeteline koja se rjetko javlja. Botaničari tu pojavu pripisuju različitim faktorima od sastava zemlje, okruženja, vlage, zagađenja. Američki naučnik Wayne Parro vodio je istraživački tim na Univerzitetu u Georgiji koji je dokazao kako se djetelina sastoji od dvije vrste gena, od kojih ovisi broj listova. Naime, da bi se djetelina sa četiri lista mogla razviti ona mora nasljediti obje verzije gena.

 

Miljenici boginje Fortune

Djetelina sa četiri lista izuzetno je simbolična pa je kao takva idealan amulet. Mnogi ljudi misle da je ona nešto jedinstveno jer može pružiti zaštitu. Naime, to je amulet koji nas čuva od loše sreće i nezadovoljstva te pomaže u onim životnim trenucima kada nam treba motivacije i snage za krenuti dalje. Vjerovatno zbog toga u nekim zemljama se ona stavlja u cipele.

I sam čin pronalaska djeteline ima svoje dublje značenje koje kaže da smo odabrani od strane Fortune te nas ono svaki put ispuni radošću i nadom da će od sada sve ići nabolje. Bilo da je nosite uza se, pohranite između stranica neke knjige ili stavite pod krevet, ona će od vas odbijati zlu kob i privlačiti sreću.

Jedan od njenih glavnih atributa jeste da privuče pozitivnu energiju u najvažnije tačke života; ljubav, posao, zdravlje i novac, pa je prema tome svaki list pojedinačno zadužen za navedene aspekte. Prema nekim tradicijama djetelinu možemo doživjeti i kao četvorostruki amulet. Ukoliko nam je potrebna sreća u ljubavi, koncentrisat ćemo se na to i otkinuti jedan list te ga nositi sa sobom. Ono što želimo desit će se u nekom određenom vremenu a nakon toga ostaju nam još tri lista za naredne želje. Uvijek moramo imati na umu da nam je trenutno stanje takvo kakvo jeste ali da sreću možemo privući jačim ili slabijim intenzitetom i tako promjeniti situaciju u svoju korist. Uostalom, sve što nam se dešava ima svoj razlog, pa ono što smatramo nesrećom može biti polazište za pronalazak istinske sreće. U ezoterijskoj tradiciji četiri lista djeteline povezana su sa godišnjim dobima, pa ukoliko u svakom od njih otkinemo po jedan list i nosimo uza se priskrbit ćemo si sreću tokom cijele godine.

 

Sveti simbol ljubavi

Zanimljivo je istaći kako djetelina sa četiri lista na savršen i gotovo poetičan način ujedinjuje razne vjere i kulture, što je samo po sebi impresivan znak njene jedinstvene moći. Tako se kod Španjolaca vjeruje da je Eva napuštajući Raj ponijela sa sobom jednu djetelinu sa četiri lista kako bi prikrila svoju sramotu. U srednjem vijeku se u zapadnom kršćanstvu u njenom obliku  prepoznaje znak krsta. Na proslavi dana svetog Patrika, 17. marta, djetelini sa četiri lista se zahvaljuje što je ljude držala cijelu godinu dana podalje od loših uticaja. No, zapravo, sveti Patrik koristio se djetelinom od tri lista sa kojom je narodu na ilustrativan način htio objasniti povezanost Oca, Sina i Svetog Duha. Tek kasnije, nakon njegove smrti, irski narod je slijedeći svoje keltske pretke trolisnu djetelinu zamjenio sa onom od četiri lista kako bi si prizvao bogastvo, slavu, sreću i ljubav.

Kod arapskih naroda djetelina sa četiri lista koja na sredini ima tamni oblik u obliku kocke naziva se hazreti tojest svetom pošto, navodno, predstavlja Kaabu, centar islama. Navedena djetelina vrlo je rijetka i smatra se veoma moćnim amuletom protiv svakog zla a vlasniku produžuje nafaku i život.

Sa druge strane postoji mnogo raširenija predaja o ljubavnoj pozadini priče o djetelini sa četiri lista. Legenda tako tvrdi da se postanak djeteline sa četiri lista ne može pronaći nigdje drugdje nego u ljubavi. Pripovijeda se da je djetelina sa četiri lista rođena iz zaljubljenosti dvije obične djeteline sa tri lista. Njihova strast je bila toliko snažna da su željele učiniti ono nemoguće – postati fizički spojene u jedno. Međutim, kako im to nije uspjevalo s vremenom su obje postale ogorčene a njihov žar kao da je počeo gasiti se. Gledajući ih sa oblaka boginja ljubavi se sažalila pa im otkri tajnu kako mogu ostvariti ono što žele. Morali su dopustiti da u njima umre onaj loši dio koji im stvara gorčinu i tjera ih na svađu. Smrću svog tamnog dijela obje djeteline su izgubile po jedan list te su se spojile u cjelinu stvorivši tako djetelinu sa 4 lista. Kako su prave ljubavi zaista rijetke ova legenda i nije samo plod nečije mašte jer, naime, smatra se da na svaki deset hiljada djetelina sa tri lista dođe jedna sa četiri.

Možda je upravo zbog svega navedenog četverolisna djetelina prisutna i u ljubavnoj magiji. Muškarac koji želi da ga neka žena zavoli diskretno ostavi u njenoj odjeći djetelinu koja je prethodno posvećena na oltaru. Njena moć je i afrodizijačka. Naime, kada se želi neko zavesti i odvesti u krevet uzima se djetelina sa četiri lista, osuši i onda samelje u mlinu za kafu pa tajno sipa u jelo ili piće željenoj osobi.

 

Donosi sreću ali i nesreću

U folklornoj tradiciji Bosne i Hercegovine djetelina sa 4 lista također se smatra glasnikom sreće i dobrih vijesti. Za nju se tvrdi da je nikada ne treba ciljano ili svjesno tražiti pošto tada nema onaj potencijal koliki ima kada se slučajno ugleda. Onaj ko je pronađe treba je otkinuti tojest presjeći nečim od zlata, poput prstena ili lančića, i zamotati u maramicu te pospremiti u džep. Na taj način dobija svojstvo srećonošca odnosno zapisa za nafaku. Ukoliko se, pak, stavi između stranica Kur’ana tada poprima funkciju zaštitnika kuće. Posebno je na cijeni ona djetelina koja se pronađe prije prvog maja pošto onda, osim sreće, donosi svom vlasniku zaštitu od crne magije i duhova.

Drugdje se tvrdi kako djetelina sa pet ili sedam listova pronalazaču priziva nesreću te takvu djetelinu treba odmah uništiti. Postoje i djeteline sa šest ili osam listova koje, navodno, donose više sreće od one sa četiri lista. Djeteline sa devet listova gotovo i nema, pravi je raritet, pa onome ko je nađe donosi trostruku sreću. Od nje se čovjek nikada ne odvaja i nosi je uza se danju i noću. Generalno, pravilo je da se svaka sretna djetelina mora otkinuti noktima ili zubima, zamotati u svilenu maramicu te diskretno nositi blizu srca ne kazujući nikom da je posjedujete. Također, moć djetelina nije neograničena nego se tradicionalno smatra da djeluje godinu dana.