17.09.2021.

TRADICIONALNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE IZREKE (četvrti dio)

Kategorija: MAGAZIN

– Mudalo pod prdalo. (U smislu: smiri se, ne bahati se, ne pričaj gluposti.) Ili: Savij roge među svoje noge.

– Bulji k'o tele u šarena vrata.

– Zadro k'o sivonja. (U smislu: ne pušta, uporan, samo ide za tim.)

– Glad nema ni stida ni obraza.

– Lijep momak kolo vodi a ružan kuću gradi. (Pitala starost šta je radila mladost.)

– Vani ćuko laje a u kući mačka mjauče. (Tako kažu za muža papučara: među narodom glumi ljudinu a u kući se jedva čuje.) Ili: Vani ja, ja, ja a kući da, da, da.

– Ni smrdi ni miriše. (U smislu: bezbojan je).

– Ni u hošaf soli. (U smislu: nedovoljno).

– Ni u kola ni u saone.  (Kaže se kad neko govori gluposti).

– Kome nadiju ime Litonja, osta do smrti Litonja. (Kaže se u smislu: ko se jednom osramoti, teško će to poslije popraviti).

– Konja fali, kobilu prodaji, jer u žensku potporišta nema.

–  I zatvor je za ljude.

– Zna šta car večera.

– Da se na Boga kamenjem bacao, od zla je! (Reče se kad nekog prati nesreća a smatra se da to nije zaslužio.)

– Da se pameti puste u pojatu, svak’ bi za svojom poletio.

– U Vranduk na kadiluk. (Reče se kad se neće da kaže kuda se ide.)

– Nije ga džaiz ni u putu sresti, (tako je nesimpatičan).

– Bolje je vjerovati, nego ići pitati.

– Bostandžiji ne prodaji bostan.

– Glava k'o varićak.

– Glava k'o torni malj.

– Glava k'o Cocin bubanj. (U smislu: velika, okrugla).

– Glava ćuprija. (Reče se u smislu da svašta preko glave pređe.)

– Kao da se bacao kamenjem na Boga. (Kaže se za nesretnog čovjeka.)

– Nije Bog klipa pa da udari odmah.

– Bolest dolazi na kile a odlazi na grame.

– Naduo se k'o uš na mrazu.

– Ne bi kriv ko prde već ko čude.

– Ne bi pas s maslom izio.

– K'o da je na trn popišan.

– K'o da mu je pupak tamo svezan.

– K'o drvo odsječenio.

– Niko ne može natkati mahrama da cijelom svijetu usta poveže. (Narodu nikada ne možeš biti po mjeri.)

– Ni bin duga, ni bin gotovine.

– Počela je loža harećetiti. (Kaže se kad počne u proljeće drveće listavati.)

– Udario joj paldum. (Imao s njom seksualni odnos.)

– Adile sadile! (znači: od početka do kraja ili Sad sam ti sve kazao, nisam ništa zatajio.)

– Ako ne znaš pametno pričati, znaš pametno ćutati.

– Smrt najviše sa hastalukom dolazi.

– Navalio k'o pas na bijele šljive.

– Ne bije Bog štapom, već belajem.

– Ni žuč joj gorka nije. (Znači da je veoma dobra osoba.)

– Nije Bogu hitnja.

– Belaj nit ore nit kopa.

– Kroz staklo sir umakati. (pretjerano štedjeti.)

– Kud će hrđa, do na svoju muku. (Kaže se za nekog ko je kržljav i boležljiv.)

– Dunjaluče, kućo od belaja. (Reče se u smislu da je malo prijatnosti na ovome svijetu.)

– Devri, dunjaluče, kućo od belaja. (Kaže se kad se komentariše kakvi sve nevolja u svijetu ima.)

– Davati ublehe. ( Znači lagati, ali onako dobro, masno lagati i izmišljati.)

– Dao ti Allah grubačinu sreću. ( Reče se tako jer se vjeruje da lijepe žene nisu i sretne.)

– Bog zna šta je za koga. (Reče se kad neko dobije ono što mu odgovara.)

– Bogat k'o duka.

– Ima ptičjeg mlijeka.

– Ima više sreće nego pameti.

– Iz malih ispao, u velike ne pristao.

– K'o iz mrtvih. (Reče za sebe onaj koji dođe praznih ruku gdje ima djece.)

– K'o krasulja repom. (Reče se kad neko haljkavo obavi neki ženski posao.)

– Redom hrđa naokolo hoda.

– Udruo k'o bijela po trnu.

– U društvu se i kaluđer oženio.

– Ujiše mu k'o ždrebetu kašika. (Kaže se kad nekom nešto ne liči.)

– Ne meći prsta u zavrtak. (Ne izazivaj nesreću.)

– Neće svraka neg’ u trnje. (Kaže se kad se cura uda u siromašnu kuću.)

– Ne mogu se ni na peče ni na komade. (Reče se kad jedan drugog nikako ne podnose.)

– Ne može mu ni cipele obrisati. (U prijevodu: nije toga dostojan.)

– Šarena laža. (Kad nekog ko kreće na put upita kogod šta će mu donijeti sa puta, on odgovori: Donijet ću ti šarenu lažu!)

– Šokcu k'o i ocu. (Reče se kad neko nešto pravedno dijeli ili priznaje.)

– Ima dva plota pred sobom. (U prijevodu: ima dvije starije sestre, koje trebaju da se udaju prije nje.)

– Ima glava na kanari. (Kaže se u šali nekome ko kaže da ga boli glava. Kanara je dio zgrada gdje se nalaze mesarske radnje.)

– Alat radi, a majstor se hvali. (Ili: bez alata nema zanata.)

– Almasa, u kupusu rasla, u rep nikla, sa mnom se svikla! (Kaže seoski momak kad ašikuje sa djevojkom koja se tako zove.)

– Skupila se ‘tica i bjelica. (Reče se u smislu: zaboraviće se na to, biće opet sve po starom, skupit će se raja na pijaci.)

– Slatke smokve a dragi dinari.

– Ne navikla krava orati.

– Ne pasemo ni mi travu.

– Od loze grozd, a od šušnja babura.

– Od muhe praviti medvjeda.

– Od šutnje glava ne boli.

– Nestalo šejtanu posla. (Reče se kad neko radi nešto nepotrebno ili što mu ne dolikuje.)

– Nestalo mu nafake. (Kaže se kad neko umre.)

– Valja krmka niz dlaku (gladiti). (Onome ko ima tešku narav mora se povlađivati ako se želi nešto kod njega postići.)

– Vazda su mu zadnja kola naprijed.

– Na tebe zemlju bacajući! (Odgovori se, više u šali, kad neko rekne: Dabogda crko!)

– Ženski je posao nevidovan. (Kaže se u smislu da se na prvi pogled ne primjećuje šta to žena toliko po kući radi.)

– Hodža, boje l'te se djeca? Vala ni ja djece ni djeca mene.

– I posvirajte i za pas zadjenite.

– Dobar je strah, kome ga je Bog dao. (Reče se kad ni mi ne odobravamo nešto što bi neko učinio da ga nije strah pred nekim drugim.)

– Dobar k'o kruh.

– Dobio je žutu.

– Veži konja gdje ti aga kaže. Ili: Veži konja gdje ti sahibija kaže, odmah ga on crko.

– Voli tuđe zlo nego svoje dobro.

– Pusto mlijeko i mačići loču.

– Puši mu se glava.

– Godi mu k'o čir na guzici.

– Grijeh kaži, griješnika ne kaži.

– Uhvatio se šejtanskog posla.

– Jedan je Bog bez mahane. (Kaže se kad se neko pravda ili brani.)

– Jedan se oteg'o, drugi se proteg'o. (Reče se curi kad se raziđe sa momkom. Drugi će uskoro naići.)

– Jedna ovca, iz jednog tora dosta! (Kaže se kad neko hoće da se oženi iz porodice iz koje se već ženilo.)

– Na vatru naložiti (nekoga): tojest neopreznim brbljanjem nekoga izložiti neprijatnostima.

– Nafaka je najbolji junak. (Prema vjerovanju u sudbinu ako je nekome suđeno da živi, ukoliko mu nije nestalo nafake, može biti junak.)

– Nalet mu šera bilo! (Reče se obično kad se čudi nečijoj vještini, nekoj majstoriji.)

– Lako je dairu sastaviti, teško ju je rastaviti.

 

KLETVE I BLAGOSLOVI

– Bog mu silu ukinuo!

– Da Bog da mu za malo i u kratko bilo!

– Nalet ga Bog učinio!

– Nosio ga bendžo! (Misli se: nosio ga đavo. Kod bosanski Roma đavo se zove beng.)

– Nosio ga delek!

– Nosio ga đavo hiljadu konaka!

– Živ bio, vel'ki porasto! (Kažu stariji kad im dijete poljubi ruku.)

– Dao ti Bog okle se i ne nadaš!

– Bog mu dao gani nafaku.

– Bog mu dao lijepi džennet. (Kad se spominje umrli.)

– Bog ti dao!

– Ruke ti se pozlatile!

– Usta ti se pozlatila!

– Sa hajrom svagdje otiš'o i doš'o!

– Dan ti se pozlatio!

– Dabogda jeo zlatnim kašikama!

– Na paru legao a na dvije se digao!

– Dočekala i bijele pčele!

– Ne bilo ti zla koliko muha na krilu ponijela!

– Sve ti se dvojilo samo ti se zlo jalovilo!

– U zlatne žice udarao!

– Zlatan hodio i zborio!

– Zlatne ti strehe kapale!

 

PROTIV UROKA

– Mašallah.

– Mašalna išalna dok se nebo išara. (Tako su nekad uzvikivali na svadbi.)

– Gluho bilo, ne poduročilo se.

– Bože ne podreci.

– Ne bilo ti uroka sa mojega oka.

 

PROTIV KLETVE

– Dragi Bože da se ne učeli, od meleka amin. (Tako se kaže kad se čuje da neko nekoga kune i proklinje.)