živa

27 Jul 2021
Bugarska magija: NAPRAĆENI ŽIVAK
AUTOR: Raif

Živa, hemijski element Hg, inače jedini tečni srebrenkasti metal našao je svoju upotrebu u kultu vračanja ...

Čitaj više