sihiribaz

18 Jul 2021
Da se zaustavi sihirbaz, vračara ili crnomagijaš
AUTOR: Raif

Ako želite uništiti džine koji vam donose sihire (magiju) onda poslije svakog namaz ponovite 5 ili 7 puta s ...

Čitaj više