sihira

25 Jul 2021
Zapis za eliminaciju sihira
AUTOR: Raif

Sihir, naravno onaj manje snage, može se ukloniti korištenjem ovog starog arapskog vefka koji se ispiše n ...

Čitaj više