Ridvan

28 Jul 2021
Svijet anđela – oni koji budno paze na nas
AUTOR: Raif

Ekvivalent zlu i negativnim bićima, prema religijskoj tradiciji, svakako su anđeli ili meleci. Teološka ide ...

Čitaj više