reinkarnacija

8 Aug 2021
REINKARNACIJA U TRADICIJI BOSANSKOG NARODA
AUTOR: Raif

Bogumilstvo se temeljilo na dualizmu: gospodar duhovnog svijeta bio je Bog, a materije, koja je prolazna, bila ...

Čitaj više