Perzija.

31 Jul 2021
FALANJE U GRAH: 64 poruke sudbine
AUTOR: Raif

  Smatra se da balkanska riječ gatanje dolazi iz sanskrta, od riječi gad (gadāmi), što znači: gov ...

Čitaj više
26 Jul 2021
Hiromantija ili život na dlanu
AUTOR: Raif

  Drevna mudrost kaže da je svaka osoba rođena sa sudbinom, a da je cio život ...

Čitaj više