nazad

30 Jul 2021
Vrati vradžbine nazad
AUTOR: Raif

Dok se po kazivanju običnog naroda vradžbine vrlo lako prave i skidaju, te su zbog toga navodno vrlo rašire ...

Čitaj više
18 Jul 2021
Prepoznati magiju i VRATITI JE NAZAD
AUTOR: Raif

U Bugarskoj, kao i u Rumuniji, egzistira vrlo star kult čaranja i bajanja, čije porijeklo seže u drevna p ...

Čitaj više