mađijarka

21 Jul 2021
ŠTA JE OMRZA I KAKO SE LIJEČI?
AUTOR: Raif

Omrza je zajednički termin za sve oblike magijskog djelovanja usmjerenog ka tome da se ljudi zavađaju ili to ...

Čitaj više