konj

7 Jun 2022
KAKO SE POBRATIMITI SA VILOM ?
AUTOR: Raif

Vile su planetarno popularna bića koje spominju predaje i legende mnogih naroda širom svijeta. U bosanskoj m ...

Čitaj više
30 Jul 2021
Bugarska magija: VRAĆANJE MAGIJE NAZAD POŠILJAOCU
AUTOR: Raif

U bugarskoj magijskoj praksi postoji na desetine načina kako se poništava uticaj nečijih čarki ili pak baj ...

Čitaj više