Hitler-Putin

27 Jul 2022
Bosanska magija: RITUALI PROTIV DUŠMANINA
AUTOR: Raif

U bogatom bosanskom jeziku postoji nekoliko naziva za neprijatelja. Svakako najpoznatija je perzijska riječ d ...

Čitaj više