dušmani

27 Jul 2022
Bosanska magija: RITUALI PROTIV DUŠMANINA
AUTOR: Raif

U bogatom bosanskom jeziku postoji nekoliko naziva za neprijatelja. Svakako najpoznatija je perzijska riječ d ...

Čitaj više
25 Jul 2021
HAMAJLIJE U NAŠEM ŽIVOTU
AUTOR: Raif

Hamajlije se izrađuju od prapovijesti i kao takve vjeran su pratilac čovjeka u svim njegovim epohama postoja ...

Čitaj više