Bugarska

3 Mar 2022
MAGIJSKA PRAVILA ZA USPJEŠAN RAD
AUTOR: Raif

Bosna, Turska, Bugarska i Rumunija su četiri balkanske zemlje sa dubokom magijskom tradicijom i sve ono što ...

Čitaj više
30 Jul 2021
Bugarska magija: VRAĆANJE MAGIJE NAZAD POŠILJAOCU
AUTOR: Raif

U bugarskoj magijskoj praksi postoji na desetine načina kako se poništava uticaj nečijih čarki ili pak baj ...

Čitaj više
27 Jul 2021
Bugarska magija: NAPRAĆENI ŽIVAK
AUTOR: Raif

Živa, hemijski element Hg, inače jedini tečni srebrenkasti metal našao je svoju upotrebu u kultu vračanja ...

Čitaj više
21 Jul 2021
MRTVAČKA MAGIJA
AUTOR: Raif

U balkanskoj magiji oduvijek se smatralo najfamoznijim i time najmoćnijim ono čaranje koje se izvodilo sa pr ...

Čitaj više