Bog

28 Jul 2021
Svijet anđela – oni koji budno paze na nas
AUTOR: Raif

Ekvivalent zlu i negativnim bićima, prema religijskoj tradiciji, svakako su anđeli ili meleci. Teološka ide ...

Čitaj više
23 Jul 2021
Rječnik religijski i okultnih pojmova
AUTOR: Raif

Amin ili amen, sa kojim u kršćanstvu i islamu završava molitva, potiče iz imena perzijskog božanstva pobj ...

Čitaj više