8.08.2022.

SUDBONOSNI TREĆI GRAH

Kategorija: FALANJE

U tradiciji Bosne i Hercegovine još uvijek vrlo živo egzistira mantička praksa ogledanja sudbine poznata kao bacanje graha ili falanje u grah. Njome se bave oba spola, muškarci i žene, kao i mladi i stari, a svima im je zajednički naziv: faladžija ili faletarka.

Iako se zrna bijelog graha konsultiraju za raznorazna životna pitanja i želje među svima njima primat ipak ima – ljubav. Doznati da li je draga osoba vjerna, voli li vas, misli li o vama, hoće li se uskoro desiti susret ili mirenje neka su od gorućih pitanja na koja se očekuje odgovor od bijelih zrna.

Pošto većinu zaljubljenih interesuje da li će ostvariti brak s voljenom osobom ovog puta opisat ću neke primjere kako se to može pouzdano utvrditi. Kako muškarci ne bi bili diskriminirani, što je često kada je riječ o falanju ili magiji, u ovom kratkom tekstu opisaću neke detalje proricanja koji se odnose na muškog pitaoca ili klijenta.

Pretpostavimo da je neki mladić ludo zaljubljen i sada želi doznati da li će sa voljenom djevojkom sklopiti brak?

Na stol prostrite crvenu krpu i na nju stavite skupinu graha od 41 zrna pa je desnom rukom tri puta promiješajte u krug “za Suncem”. Nakon toga skupina se rukom razdvoji na tri manje gomile i od svake oduzima po 4 zrna. Postupak je više manje svima poznat pa ga nije potrebno detaljno opisivati.

Nakon oduzimanja i raspoređivanja zrna u tri reda može doslovno izaći na desetine kombinacija falova, no za ovaj tekst odabrao sam slijedeću kombinaciju, koja nije česta, ali je zato veoma sretna.

U osnovi ovo što vidite na prvoj slici je prilično loš grah. Naime, svaki put kada grah “padne” na osam hatmi to se smatra negativnim pošto najavljuje iznimno nepovoljna dešavanja.

Međutim, u ljubavnom ogledanju ovakav raspored falova generalno se smatra iznimno povoljnim. Posebno ako je pitaoc (klijent) muška osoba. U tom slučaju njegova želja za ostvarivanjem veze ili braka doslovno je na dohvat ruke. To nam pokazuju ova dva moguća “povlačenja zrna”.

Kao što vidite u prvoj slici u prvom redu je prikazan s desna na lijevo broj 423. Pošto je klijent muškarac (desna strana) onda se s ove četvorke (4) može povući zrno tojest dodati uz dva zrna u sredini reda kako bi se dobio Fatimin fal ili fal-kuran (333), kako se ovom broju kaže u Cazinskoj krajini. Time smo od 8 hatmi dobili 7 plus navedeni fal a sve to zajedno predskazuje ljubavni uspjeh ili ispunjenje želje za brakom.

Ono što je bitno za naglasiti jeste da se zrno može povlačiti isključivo u trećem, zadnjem bacanju graha i to samo ako to brojevi (falovi) omogućuju.

U narednom primjeru (slici) prikazana je druga mogućnost za “povlačenje zrna” kada koristimo broj 431, u trećem redu, s obzirom da je broj 1 na desnoj odnosno muškarčevoj  strani. Tada umjesto 8 hatmi dobijamo sretnu takozvanu hadžirli hatmu, kako se u Cazinskoj krajini naziva 9 hatmi ili četvorki.

Prikazani primjeri nagovještavaju da se mladićeva želja ubrzo ispunjava te da će se ljubavna veza realizirati brakom. Dovoljno je da on iskaže svoju namjeru djevojci koju voli i želi za suprugu.