11.08.2023.

OTKRIJTE CRNOMAGIJAŠA U SNU

Kategorija: MAGIJA

Slijedeći znak odnosno pečat za otkrivanje u snu osobe koja vam je radila magija piše se na ruci srijedom, četvrtkom ili petkom pred odlazak na spavanje. Morate biti čistog tijela i odjeće. Postupak se ponavlja od 1-11 noći. U tom međuvremenu u snu će vam se pokazati vještica ili sihiribaz.

Prvo se prouči 108 puta sura Kevser a potom se nacrta ovaj pečat na bilo kojoj ruci.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

  1. Inna e’atajna ke-l-kevser,
  2. fesalli li-rabbike venhar,
  3. inne šanieke huve-l-ebter.

 

Molitva se može izgovarati i na bosanskom jeziku:

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog

  1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
  2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
  3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

Nakon iscrtavanja znaka leže se u postelju i sve dok se ne zaspi ponavlja se slijedeća rečenica: “U ime Allaha, neka onaj ko je radio magiju na mene pokaže svoj oblik i otkrije se. Ja učim suru Kevser, neka pošalje svoju milost.”