16.01.2024.

OGLEDANJE SUDBINE: FALANJE U KARTE I GRAH

Kategorija: FALANJE

Unatoč tome što i nije baš jednostavan zadatak pisati o proricanju sudbine, a posebno ne o tumačenju, ipak se mogu dati neke smjernice i ideje za tumačenje. Kako je svaki čovjek različit od onog drugog, tako je i njegova ili njezina sudbina drugačija od bilo koje druge osobe. Također, nikada ni „čitanje“ ili tumačenje karata ili zrna graha ne može biti identično za svaku osobu jer ovdje bitnu ulogu igraju spol, godine, aktualni problem i desetak drugih bitnih detalja.

Na slici, koju imamo pred sobom, nasumično je poredano ukupno dvanaest karata u tri reda, koji simboliziraju prošlost, sadašnjost i budućnost, a sam broj 12 kalendarsku godinu. Pošto se i nalazimo na početku godine na ovaj način se može doznati kakva će nas sreća ili nesreća pratiti tokom nje.

Prva karta, u ovom slučaju Tuga, uvijek predstavlja pitaoca, osobu za koju se čitav divinacijski postupak izvodi. Iako nam je prva asocijacija na tugu i žalost to generalno ne mora biti njeno značenje pošto ne postoji individualno tumačenje karata nego se ono uvijek određuje prema onima koje slijede, dolaze ispod ili iznad. Jedna karta, sama po sebi, često ništa ne znači. Karta Tuga u ovom slučaju simbolizira kako se osoba nalazi u stanju zamišljenosti, vjerovatno je iza nje period koji je označio neke prekide ili promjene, pa se pitaoc još uvijek nije snašao u novonastaloj situaciji, naročito zbog toga što je karta Nada obično simbol promjene, nešto odlazi a nešto drugo dolazi.

 

 

Kada određujemo povoljne periode tokom godine onda se, analizirajući karte, može reći kako će za pitaoca ljetni mjeseci, kao i sam kraj godine, biti vrijeme pozitivnih dešavanja, dobre energije i vjerovatno rješenja pojedinih problema.

Moram vam kazati kako je karta Lopov jedna među najlošijim kartama jer ona osim krađe ili štete uvijek označava ono što nam oduzima ljubav, ako je pored ljubavne karte, poslovnu sreću, ukoliko je pored karte novca, i tako dalje. Na nju uvijek treba obratiti pažnju i pogledati na koje se svakodnevne segmente života ona dotiče to jest koje se karte nalaze oko nje. U ovom slučaju, ona može imati ozbiljne implikacije na ljubavnu vezu ili brak, zbog miješanja treće osobe, što dovodi do razlaza ili razvoda. Kao zanimljivost treba kazati kako karta Lopov označava ponedjeljak, pa možete biti precizniji u određivanju nekog dešavanja.

 

TAKO TI JE PAO GRAH!

Bacanje graha, otvaranje falova  ili falanje u grah jedna je od tradicionalnih mantičkih vještina bosanskog naroda ali koju, na žalost, sve manje ljudi prakticira zbog nedostatka znanja. Volja postoji, jer radoznalost je ono što ljude pokreće od pamtivijeka, no sve je manje pojedinaca koji nešto znaju ili su upućeni u ovu vrstu ogledanja. To je svakako najvažniji argument da se o bacanju graha više piše, a posebno da to čine Bošnjaci, pošto niko bolje i ne može nešto reći o ovoj vrsti proricanja od njih.

Postupak je prilično jednostavan: koristi se 41 zrno bijelog graha, koje se uzme u šaku, iznad njega prouči i puhne, pa onda tri puta promiješa na ravnoj površini “za Suncem” i nasumično podijeli na tri manje hrpe. Iz svake od njih odvaja se po 4 zrna sve dok ne ostane 1, 2, 3 ili 4. Takvo zrno ili zrna se ostavlja kako bi formiralo prvi red, kada se ista operacija ponovi i sa druge dvije manje hrpe. Ovaj dio pripreme se naziva vučenje ili povlačenje zrna. Zatim se ostatak pokupi, pomiješa zajedno, i ponovno odvaja na tri manje hrpe, kako bi se formirao drugi red te se na kraju isti postupak učini i za gradnju trećeg reda. Sva druga zrna koja ostanu nakon toga spajaju se po 4 zrna i ostaju u toj formaciji ( u tehiru, tzv. vremenskoj zoni koja je ispod tri formirana reda) predstavljajući hatme, koje često određuju hoće li gledanje biti povoljno ili ne.

Na slici, kako i sami vidite, nalaze se tri reda u kojima imaju po tri skupine zrna tzv. falovi.  Fal je svaka pojedinačna skupina zrna bilo da je riječ o jednom, dva, tri zrna. Kada se oforme 4 zrna zajedno tada se to naziva hatma. Ukratko, ono što vidimo pred sobom su falovi i hatme.

Kolone u grahu se dijele vertikalno na žensku stranu (lijevi red), kuću (red u sredini) te mušku stranu to jest desni vertikalni red. Na taj način se određuje i „čitanje“ graha odnosno ukoliko se ogleda ženi onda se zrna interpretiraju sa lijeve na desnu stranu i obrnuto. Kod nekih faladžija ili faladžinica (naziv za muškog i ženskog gatara u grah) adet je da prvo počinju tumačiti srednji red „da krenu” od kuće, familije, i dešavanja unutar samog doma, dok drugi kreću od prvog reda, i tako dalje.

Prvi red u kojem postoje po tri zrna na tri mjesta naziva se Fatimin fal (dok mi koji dolazimo iz Cazinske krajine ovaj zbir zrna nazivamo fal-kuran) i on sam po sebi predstavlja jednu od najboljih mogućih kombinacija. No, kako ništa nije savršeno i potpuno dobro ili zlo, tako i Fatimin fal može ponekad imati negativno značenje te dovesti do razvoda braka, ukoliko je gledanje sudbine na pitanje bračnog života.

 

 

Ovisno o tome da li je ovakav grah „pao“ za prošlost (u prvom redanju, sadašnjost (drugo redanje) ili budućnost to jest treće redanje određuje se i proricanje. Jer nije niti malo nebitno ono što je bilo ili što će tek biti.

Kada bi generalno „čitali“ ovaj grah, bez određivanja kojem dijelu vremena pripada, moglo bi se reći da je on iznimno dobar i sretan, prvenstveno zato što ima 5 hatmi (pet skupina po 4 zrna) i 6 falova murada. Murad se određuje kao znak za sreću jer ukoliko je više od tri fala po tri zrna to se onda naziva murad (želja, sreća, ispunjenje).

Pet hatmi se često tumači kao brzina odnosno da će se nešto što se čeka, ili na što se ogleda, dogoditi ubrzo. Naime, u gledanju postoji kombinacija koja se naziva „kasni grah“ i tada se predviđeno odlaže za budućnost, obično na nekoliko godina.

Isto tako, ukoliko je pitalac namjeravao na neko putovanje od njega se neće uskoro ništa desiti pošto grah pokazuje „zatvorena vrata“. Ali kada se put napokon realizira, bit će profitabilan. Slično tumačenje se daje ukoliko je u pitanju očekivanje neke vijesti, službenog ili sudbenog odgovora/rješenja. Treba biti strpljiv jer kada dođe, bit će to iznimno sretno za pitaoca, donosi mu veselje. Muškarcu ovaj grah generalno predviđa nezadovoljstvo u ljubavi ili poslu (koje je kratkotrajno), dok je za ženskog pitaoca raspored falova povoljan i previđa joj emotivno zadovoljstvo i mir. Ukoliko se, pak, ogledalo na ljubav nekog para onda ovaj grah predviđa njihov brak, vjenčanje ili dobitak djeteta.