2.02.2022.

MOĆNI ARAPSKI ZAPISI

Kategorija: ZAPISI I HAMAJLIJE

Najveći dio perzijsko-arapske okultne tradicije bazira se na zapisima i njihovoj šarolikoj upotrebi za razna područja života.

Sami zapisi se razliku prema sadržaju pa uglavnom susrećemo one koji su prožeti islamskom religijom odnosno citatima iz Kur’ana, magijskim kvadratima (vefkovi) u kojima su numerološki predstavljena neka od 99 božijih imena, te oni drugi takozvani “talismani duhova”, meni lično mnogo zanimljiviji. Njihov sadržaj se bazira na grafičkom prikazu nekog od mnogobrojnih džinnova i formuli kojom se oni aktiviraju.

No, prije svega, na samom početku ovog teksta, bitno je da razjasnimo jednu stavku a ona se prvenstveno tiče odnosa religije i vjere odnosno da li je magija grijeh, nešto negativno, i što je još važnije – da se dokuči kolika je njena snaga i moć. U šestom kur’anskom poglavlju, u suri Al-An’am, u ajetu 59., zapisano je slijedeće:

“U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna…”.

Time je zapravo sve rečeno. Ništa ono što neki čarobnjak poduzme neće uspijeti ukoliko to nije božija volja. Stoga nemojte padati u sumnju ili strah da izvodeći magiju ili praveći talismane činite nešto loše ili protivno religiji kojoj pripadate. Imajte na umu da sve što se dešava sa nama i oko nas pod direktnim je uticajem i voljom samog Boga.

Ono što vas zaista treba brinuti jeste činjenica da čim se počnete baviti talismanskom magijom vi postajete neprijatelj spiritualnog svijeta. Zapravo, tako vas doživljavaju duhovi, kao uljeza i neprijatelja koji ih pokušava podčiniti sebi, te je sasvim realno da zbog toga ne mogu čarobnjaka smatrati prijateljem. Bar ne u prvo vrijeme. Stoga se morate zaštititi redovitim ponavljanjem određenih molitvi kao i nošenjem amuleta. Budite svjesni da duhovi vas uvijek vide ali vi njih ne.

Kao što već polako počinjete shvatati izrada talismana nije nimalo jednostavan postupak. Naime, taj magijski rad sastoji se od nekoliko etapa. Priprema odnosno traženje dozvole za okultni rad od spiritualnih sila među najvažnijim je segmentima, bez kojeg ništa drugo nema smisla niti učinka. Dozvolu za rad možete dobiti na nekoliko načina, najčešće od svog učitelja, ili izvodeći specifične postupke i radnje.

Svjestan sam da većina ljudi koja se upusti u talismansku magiju nema dovoljno znanja da bi od nje imali ikakve koristi. Crteži i kratki tekstovi koji prate skoro svaki prikaz zapisa, uz jednostavno upustvo, pravi su mamac za svakog ko želi ostvariti neku ljubavnu, poslovnu ili drugu želju. Obično se svi vode idejom da će ukoliko pravilno napišu tekst zapisa na listu papira, u određeno astrološko vrijeme, izazvati željeni učinak. No, ništa od toga. Kao i u životu ni u magiji nije ništa jednostavno. Za sve treba truda, znanja i vremena.

Zapisi se ne pišu isključivo arapskim pismom nego se u sadržaj često dodaju slova al’abjadiat alsihria odnosno magijskog alfabeta, kojeg ima više vrsta.

Osim što se na taj način sadržaj samog talismana šifrira i zamaskira postoji još jedan bitan razlog za to. Naime, imena mnogih džinna koji su sluge magije, a time i zapisa, najpravilnije se napišu ovim alfabetom. Njime se također pišu tajni nazivi planeta, meleka ili anđela, te kratke formule kojima se direktno obraća uzvišenim sferama i entitetima.

Zapise je najbolje pisati u prvom satu, nakon izlaska Sunca, a one ljubavne tokom noći jer tada dva ženska planeta, Venera i Mjesec, imaju jaču snagu djelovanja.

 

Tetoviranje među arapskim narodima je viševjekovna tradicija u koju spada i takozvana amuletska tetovaža.

 

U Pakistanu osoba koja pravi zapise i hamajlije naziva se pirs, u Maroku i Alžiru njen naziv je marabut, dok se u Egiptu, Arabiji, Kuvajtu i drugim zemljama tog regiona spravljač naziva derviš, šejh ili mullah. Svugdje i uvijek to je muškarac pošto se tradicionalno vjeruje da se žene ne mogu baviti talismanskom naukom.