19.07.2021.

Magija za ljubavnike

Kategorija: LJUBAVNA MAGIJA

 Žena koja ima više ljubavnika treba svaki put nakon koitusa da muškarcu obriše maramicom genitalije. Nakon toga na toj maramici treba napisati njegovo ime. Ovaj rupčić, zajedno sa ostalima, neka drži u kutiji. Kada osjeti da je muškarci napuštaju treba izvaditi maramicu sa imenom onog ljubavnika koji se udaljava, njome preći po svom golom tijelu pa je onda zapaliti na plamenu crne svijeće. Poslije toga dotični muškarac izgubit će volju da je ostavi.