31.07.2021.

Ljubavna magija: ČAROLIJA NOŽA

Kategorija: LJUBAVNA MAGIJA

Ovo je stara brazilska čarolija za ljubav. Djevojka ili momak kada padne mrak odlaze sa nožem na groblje, zabodu nož u zemlju i tri puta ponove ovu zakletvu duša i odlaze kući a sutra se vrate da izvuku nož iz zemlje.

Duše, duše, dušice;
tri koje su se utopile;
tri koje su spaljene do smrti;
tri koje su umrle zbog nesretne ljubavi,
skupite se sve tri, svih šest i svih devet
i zatresite srce NN, neka ne jede, ne pije, ne spava,
nema mira ni spokoja dok se sa mnom ne vidi i sa mnom ne razgovara.
Kada on zaspi neka se probudi misleći na mene,
sa snagom koju ima ovaj nož, sa snagom koju ima ova zemlja,
ne probadam zemlju već probadam srce NN
da ne može jesti, ne može piti, ne može spavati
niti imati mira ni spokoja bilo gdje već samo kad je sa mnom i pored mene!

Slično čaranje s nožem postoji i u bosanskoj ljubavnoj magiji. U prvi akšam, djevojka uzme nož pa ga zabode u zemlju gdje kapnica strehe pada, i ovako basmi:

Ne zabadam ja ovaj nož u zemlju,
nego u N srce i džigerice,
i njegovih sedamdeset i sedam damara,
osamdeset i osam žglavaka
(i bodući sve jače nož u zemlju),
i njegovih devedeset i devet kostiju.
Crko, puko dok me ne vidio,
amin veledalin od Boga amin!

Onda nož tako ostavi zaboden u zemlji cijelu noć a ujutro ga rano, da niko ne vidi, izvadi iz zemlje.