15.10.2022.

KAKO SE PREMOTA ZAPIS

Kategorija: ZAPISI I HAMAJLIJE

Standardna praksa u talismanskoj magiji je da se poslije ispisivanja formula i znakova na papir bez linija tekst zapisa, a naročito hamajlije, premota u oblik trougla ili četverougla. To se radi uvijek tako da sadržaj ostane skriven unutra tojest da nije vidljiv.

Oblik trougla se kod arapskih naroda od davnina smatra sam po sebi hamajlijom jer ima božansku snagu zaštite od zlih očiju. Prema pojedinim tumačenjima oblik trougla ima svoje simbolično značenje pošto svaka strana označava jedan citat iz Kur’ana: “Ja sam Bog.”, “Nema Boga osim mene.” i “Niko ne zna šta sam ja uistinu.”

Isto tako, uvijek se pazi da broj motanja bude neparan odnosno 5,7 ili 9.

 

Ukoliko je papir manji onda se može premotati i na ovaj način.

Nakon što se premota u željeni oblik zapis ili hamajlija moraju se zaštititi selotejpom, kako do papira ne bi mogla doprijeti vlaga, nečistoća, znoj ili bilo šta drugo što može zaprljati papir i deformirati sadržaj.