14.08.2023.

Kako se pišu ljubavni talismani

Kategorija: ZAPISI I HAMAJLIJE

Prije svakog magijskog rada, u ovom slučaju izrade zapisa, potrebno je izgovoriti molitvu Fatihu i posvetiti je šejhovima i duhovnim učiteljima.

Za dobar dio zapisa nije potrebno paziti na sat izrade, posebno ne za one koji su u formi vefka, umjesto toga dovoljno je voditi računa o danu. Ako izrađujete ljubavni talisman onda se odabire petak kao dan rada, ili za uspjeh u karijeri i novac dan četvrtak, itd.

Iako se zapisi pišu mastilom od šafrana, neki od njih se mogu napisati i običnom olovkom, crvene ili crne boje. Poznato je da osobe koje komuniciraju sa duhovima, imaju pakt, talismane rade u bilo koje vrijeme i sa bilo kakvom olovkom. Razlog tome je u trgovini između čovjeka i džina, za svaku uslugu čarobnjak mora napraviti ono što duh traži od njega. Ovdje je talisman tek puka formalnost.

U ritualima crne magije, čarobnjak prije nego li pozove džine sjedne na Kur’an kako bi time zaustavio džine da traže od njega neku drugu uslugu poput incesta, homoseksualizma, itd. Morate biti svjesni činjenice da mnogi od vas, koji se interesuju za arapsku magiju i talismane, upravo žele ono što nudi crna magija poput pridobijanja nečije ljubavi, otkrivanje skrivenog blaga, osvete neprijateljima… Stoga neophodno je da znate da se u magijskom svijetu ništa ne dobija besplatno i sve se plaća.

Ukoliko niste za opciju rada sa zlim duhovima nego isključivo s onim pozitivnim, tada se morate pridržavati rada sa planetima (sat, dan, miris), koristiti mastilo od šafrana, ružine vode i mošusa, obavljati vjerske dužnosti, postiti i uporno ponavljati molitve te dijeliti milostinju. U ovom pravcu poseban je naglasak na strpljivost.

Moj vam je savjet da u toku jednog dana napravite samo jedan zapis, najbolje u zoru, u onom kratkom vremenu kada prestaje noć i pojavljuje se svjetlost. Nakon toga talisman odmaknite od sebe. Prije nego li ga premotate u oblik trougla ili kvadrata stavite ga u dim tamjana, kako bi papir upio miris u sebe.