18.09.2022.

KAKO MAGIJOM ZABORAVITI NEKU OSOBU

Kategorija: LJUBAVNA MAGIJA

Ljubav je divna, fascinantna, puna energije svemira, radosti življenja… No, isto tako, ni za jednu ljubavnu vezu ili brak ne postoji garancija da će trajati vječno, dok god mi živimo. Zato, svaki put kada se zaljubimo i upustimo u neki odnos, ne možemo zanemariti činjenicu da time puno riskiramo –  doživimo neuspjeh i budemo ostavljeni. Gubitak voljene osobe često je jako emotivno bolan i uzrokuje mnogo duševnih nemira s kojima se većina nas ne zna nositi. Stoga su mudre vještice pronašle relativno lake rituale kojima možemo pobjediti tugu i ranjenost te zaboraviti onu osobu koja nas je napustila iz bilo kojeg razloga.

Rituali zaboravljanja su obredi kojima se simbolično kida veza sa prošlošću i dozvoljeno ih je raditi tek kada su zakazala sva druga sredstva zaborava. Ako u Venerin sat pripalite tri crne svijeće i postavite ih u položaj jednakostraničnog trokuta, dobili ste magijski prozorčić u kojem se ostavljaju stvari i emocije koje želite zaboraviti.

Dovoljno je gledati u središte takvog trokuta i poimenice nabrajati sve što želite zaboraviti, kako bi se spomenuto doista i zaboravilo. Savjetuje se ranije napraviti spisak onoga što se želi eliminirati iz uma, kako se nešto ne bi izostavilo, jer naknadnih popravaka nema. Ovaj obred izvodi se samo jednom.

Venerini sati petkom

 

PAPIRIĆ ZABORAVA

Zapalite li u Venerin sat po jednu crvenu i jednu crnu svijeću sa svake strane stola na kojem izvodite obred i postavite li između njih komad papira na koji ćete crnom tintom ili hemijskom olovkom napisati ono što želite zaboraviti, već ste napravili polovinu željenog zaboravljanja.

Drugu polovicu učiinit ćete po isteku Venerinog sata, kada papirić s onim što želite zaboraviti trebate odnijeti na neko pusto mjesto i baciti ga preko lijevog ramena. Bez okretanja i gledanja gdje je pao, udaljite se što hitnije sa tog mjesta i vratite kući.

 

Da uspomene ne bi navirale, možete posaditi na balkon ili prozor bršljan koji ste donijeli iz šume. Trebate ga njegovati i uzgajati, a presađivanje je najbolje izvesti u Venerin sat. Bršljan će od vas odbijati energiju sjećanja i omogućiti da lakše i brže zaboravite osjećaje i lik nekad vam drage osobe.

LJUBAV KOJA NESTAJE U PLAMENU VATRE

Zaboraviti voljeno biće, koje nas svojom prisutnošću u mislima zapravo samo opterećuje, može se i obredima paljenja vatre. Ovo je najjednostavniji, ali ne i manje djelotvoran obred. Da biste ga izveli, potrebno vam je nekoliko dana pripreme. Naime, prvo morate pronaći odgovarajuću metalnu posudu, koju ćete kasnije baciti. Veličina nije važna. Razmislite šta ćete sve u nju staviti. To trebaju biti sitnice koje vas vežu za osobu koju želite zaboraviti i koje na izvjestan način predstavljaju uspomene koje ste sve do sada čuvali.

U Venerin sat, a koji mora biti obavezno kad već padne mrak, zapalit ćete tri crvene svijeće i jednu crnu. Crvene svijeće poredat ćete u oblik pravokutnog trokuta. Posudu s uspomenama koje želite spaliti stavit ćete u sredinu trokuta. Ispred sebe ćete upaliti crnu svijeću i gledati u nju, a još je bolje ako od nju prislonite fotografiju osobe koju želite zaboraviti. Tokom gledanja u plamen, svom snagom svojih misli tražit ćete zaborav.

Na pola isteka Venerinog sata crnom svijećom ćete potpaliti sve ono što ste stavili u posudu i crvene svijeće te je opet postaviti ispred sebe. Gledaćete kako plamen proždire sve ono što ste čuvali i postajati sve svjesniji kako se sve ono, što je nekad bilo, pretvara u prah i pepeo, a kad plamen zgasne osjetit ćete se slobodnije i lakše. Sve što vas je vezalo za prošlost sada se ugasilo.

Da biste u to bili sigurniji i da biste to potvrdili pečatom vatre, okrenućete crnu svijeću i ugasiti je pritiskanjem u pepeo i ostatke onoga što ste spalili. Svijeću ćete gurnuti okomito na te ostatke i zaokrenuti je u pravcu obrnutom od kretanja kazaljki na satu. Potom ćete je ostaviti da tako stoji, sve dok ne istekne do kraja Venerinog sata.

Tada ćete ugasiti jednu po jednu crvenu svijeću, počevši od one koja vam je sa lijeve strane, a zatim slijedeći opet smjer kretanja obrnuti od smjera kazaljki na satu, učiniti to i sa ostale dvije. Svijeće ćete ukloniti, pa tek onda maknuti i onu crnu. Odmah ćete ih baciti napolje.

Sav pepeo i sve ostatke iznijet ćete iz kuće i pustiti ih da ih raznese vjetar. Ono što u posudi ostane, bacićete skupa sa posudom što dalje od svog mjesta stanovanja i to na onu lokaciju na koje se nećete uskoro vraćati ili je pohoditi.

Stol na kojem ste izveli opisani obred zaboravljanja prekrit ćete bijeli stolnjakom, koji na stolu mora ostati tačno 12 dana. Na njemu ne smije biti nikakvih ukrasa, a najmanje neko cvijeće. Na tom stolu više nikada ne smijete pokušati izvesti niti jedan drugi ritual crvene magije.

Poslije ovog obreda ne smijete posezati za nikakvim čaranjem iz domena ljubavne magije sve dok ne prođe 21 dan. Nakon tog roka, možete nastaviti sa svojim čarolijama. Treba kazati i to da se ovaj obred izvodi isključivo u krajnjoj nuždi. Njega smijete izvršiti bilo za istu, bilo za druge osobe, najviše tri puta u životu i ta se brojka ne smije prekoračiti. Također, cjelokupni opis rituala morate naučiti napamet, jer kad jednom obred započne, onda ga više ne smijete prekidati čitanjem upustva, pošto se na taj način gubi koncentracija i čarolija postaje bezuspješna. To isto vrijedi i za sve druge rituale.

U bosanskoj magijskoj praksi kada djevojka želi zaboraviti mladića (ili obrnuto) odlazila bi na groblje i nožem sastrugala sa nekog nišana malo prašine te je pomiješala u čašu vode i popila. Time bi se njena tuga pretvarala u ravnodušnost prema bivšem partneru. Sa druge strane, želite li zaboraviti osobu koja je umrla morate kroz sito pogledati u mladi Mjesec. Čim to učinite okrenite se i uđite u kuću. Te noći više ne gledajte napolje niti izlazite u dvorište.