16.07.2021.

Ezoterijski kutak: NE PALITE TAMJAN U KUĆI!

Kategorija: MAGAZIN

Tamjan je drevni magijski rekvizit kojim se prizivaju džinni tojest duhovi. U svim okultnim udžbenicima visoke magije pronaći ćete mnoštvo recepata i upustava za njegovu upotrebu.

Religija, a posebno judaizam, kršćanstvo i islam, puno su mlađe pojave od magije koja datira od vremena kada je čovjek obitavao u pećinama i obožavao najstarije poznato božanstvo u ljudskoj historiji  – Veliku Majku. Stoga znajte da magija nije ni u čemu kopirala današnje religije nego je upravo obratno. Ako ste pak ipak ljubitelj paljenja tamjana u kući onda ga obavezno zapalite zajedno sa nekoliko listova lovora. Time se suzbija magijski učinak tamjana i izbjegava mogućnost da njegov dim dozove nekog duha u kuću. U najboljem slučaju treba se kloniti upotrebe tamjana (izuzev ako ne prakticirate magiju) i steći naviku da svoj dom, s vremena na vrijeme, okadite ili pročistite sa suhom kaduljom (žalfija), korijenom omana, korijenom ruže, ili pak sa veoma hvaljenom ćabarskom travom, kojom se u bošnjačkim domovima oduvijek kadilo protiv zla, magije i duhova.

Tamjan se koristi u pripremi talismana tojest zapisa kada se prije samog pisanja on zapali a na kraju gotov talisman se provuče nekoliko puta kroz njegov dim. Stoga, nije tačno da se kađenjem kuće tamjanom mogu uništiti vradžbine rađene preko zapisa. Dapače, u tom slučaju dim tamjana još ojača moć skrivenog zapisa u domu.

Upotreba tamjana u religiji dolazi od starih Egipćana, kojima su Jevreji bili zadivljeni, kao i sa perzijskim učenjem o dualizmu, pa su obje religije pokrali i osmislili svoju vjeru koju se nazvali judaizam. Zato u judaizma ima puno magijskih elemenata, među kojima se nalazi i upotreba tamjana, što je kasnije prekopiralo kršćanstvo dok je u islamu, tojest među Arapima, magijska upotreba tamjana bila poznata od najranijih dana.

 

Ćabarska trava (Artemisia annua) je biljka koja pripada porodici pelina, te se stoga u stručnoj literaturi naziva slatki pelin. U Bosni i Hercegovini, pored sedefila, ćabarska trava je među najpoznatijim biljkama u narodnoj tradiciji za koju se smatra da posjeduje izuzetnu egzorcističku snagu. Kod turskog naroda ćabarska trava se naziva bejturan. Na području Bugarske, u predjelima gdje živi turska manjina, sa buketom ćabarske trave “pomete” se mejit, kako bi se od njega protjerali džini i šejtani. Sličan običaj bilježi se u prošlom vijeku kod Bošnjaka kada je bio adet u ruralnim sredinama da se stručak ćabarske trave stavi pored mejita, a na grudi nož, da bi navedeno štitilo mrtvoga od okupljanja džina i šejtana.

Tamjan svoje posebno mjesto u arapskoj magiji zauzima na području koje se bavi ljubavnim sihirima. U jednom od mnogobrojnih recepata za privlačenje voljene osobe piše da se uzme 21 komadić tamjana i iznad svakog izgovori ova formula:

Ya karibulmuteali fevka kulli šej’in uluvven itifaihu.

Potom se na nekom mirnom mjestu zapale ti komadići tamjana i džini, koji se hrane njegovim mirisom, napast će i dovesti željenu osobu onome ko im je palio tamjan tojest ponudio im obrok.