9.08.2021.

DO LJUBAVI ZA 40 DANA

Kategorija: LJUBAVNA MAGIJA

U folklornoj tradiciji bosanskog naroda oduvijek su bile poznate tekstualno kraće ili duže magijske zakletve poznate pod nazivom basme. Na pitanje šta su to basme najprikladniji odgovor bi bio da su one, prije svega, biseri narodnog usmenog stvaralaštva te najbolji čuvari starog bosanskog jezika, koji je obilovao danas već pomalo zaboravljenim riječima i izrazima.

Tradicionalno basme su se oduvijek rangirale prema njihovoj primarnoj namjeni poput da služe odvraćanju od neprijatelja, za berićet, očuvanju spolne snage i plodnosti ili pak nečega drugoga.

Među njima najraširenije bile su takozvane ljubavne basme, kojima su zaljubljene osobe htjele privući i stimulisati potencijalnog partnera za vezu ili brak. Bajući tojest tihim glasom ponavljajući određeni poetičan i često rimovani magijski tekst osoba bi to obično popratila nekom jednostavnom i diskretnom radnjom poput gledanja u zvijezde, Sunce, Mjesec, u pravcu voljene osobe ili stavljajući ruke na strehu, zemlju, cvijeće i slično.

Izgovaranje ljubavne basme naziva se basmenje, što je lingvistički pravilniji naziv, nego li upotrebljavati pojam bajati koji se odnosi na upotrebu bajalica, čija je namjena uglavnom egzorcistička tojest iscjeliteljska. Naime, sam pojam bajanje dolazi od turske riječi baymak – liječiti sa čaranjem, i nema veze sa drugim oblicima magijskog angažmana. Sa druge strane pojam basma potječe od perzijske riječi baht odnosno sreća ili sudbina, te se koristi u formulama za prizivanje ljubavi poput početka ove basme :”grah grahti, bah bahti…”. Ukratko rečeno, kada se žele skinuti uroci ili bolest onda se baje, ali kada se izgovara ljubavna formula tada se basmi.

U časopisu Novi Behar opisuje se nekadašnja raširena praksa upotrebe ljubavnih basmi među pripadnicama ljepšeg spola svih vjera u Bosni i Hercegovini. U tekstu se navodi kako je ” bajanje staro narodno umijeće koje gaji ženski svijet. Ono ima svrhu da pribavi i ostvari one želje koje se naravnim putem ne mogu ostvariti. Ako djevojci zapne za oko koji momak, a ne moža ga nikako drugačije primamiti, ili ako je počne izbjegavati dragi koji joj je srcu omilo, onda zaziva u pomoć bajanje. U bajanju traže lijeka i udate žene koje muž napusti ili zanemari ili im je zao i okrutan. Ako se bajalica desi vješta svome zanatu, uspjeh ne može manjkati. Momak, gonjen nekom nepoznatom podmuklom silom, počinje obilaziti djevojku, šta više i ženi se njome, a muž se vraća ostavljenoj ženi ili biva bolji – već prema slučaju i namjeni – čvrsto vjerujući da to čini svojom voljom i iz ljubavi.

Prije je bilo mnogo više žena i djevojaka koje su znale bajati. Za djevojku, ako je bila upućena u tajne bajanja, bio je to veliki dobitak, jer je tada mogla bajati, a da za to niko ne dozna. Sve ostale djevojke morale su tražiti povjerljive tete i njima otkrivati tajne koje im leže na srcu, a to nije bio baš ugodan posao. Stoga su ovim djevojkama ponajviše bajale najbliže rodice, kao najpouzdanije, a bilo je kao i što danas ima, slučajeva da su i same matere bajale za svoje kćeri.”

Crko, puko

Oko samih basmi i njihove praktične upotrebe postoji mnogo neznanja, kontradiktornih mišljenja i svakako puno pretjerivanja. Basmenje, posebno ono ljubavno, nikako ne djeluje istog trena, čak niti u nekom kratkom vremenu, posebno ono u kojem nije prethodno već uspostavljena neka magijska veza. Prije svakog basmenja treba prvo provjeriti da li se na tu osobu može mađijati jer iskustvo je pokazalo da svaki pojedinac nije podložan tom čarobnom efektu. Naime, postoje osobe koje, recimo, uza se nose hamajliju, imaju neki izrazit madež na tijelu od rođenja (a koji ni oni ne mogu vidjeti, jer im je, primjerice, na leđima ili skriven pod kosom), osobe koje su “jače” krvi, itd. Tu i daljina igra presudan faktor, kao i sama magijska naobrazba i vjera onoga ko basmi. Naime, ko sumnja u djelovanje basme sigurno neće polučiti željeni efekat.

Kako mi je to jedne prilike, prije skoro dvije decenije otkrila, sada već rahmetli stravarka Hasiba, najpouzdaniji znak da se basma odbija, ne postiže svoj cilj, jeste ukoliko ona osoba koja je izgovara osjeti nagli umor i pospanost. Ponovi li se ista situacija i narednih dana onda treba odustati od basmenja.

Hasiba se, poput drugih starih nena, odlučno slagala u konstataciji da djevojka zaista može, ukoliko se bude slijepo pridržavala upustva, okrenuti pamet željenom mladiću, probuditi njegovo interesovanje i rasplamsati mu u srcu ljubav spram sebe. Po tom upustvu djevojka bi tokom 40 noći u gluho doba, obično ležeći u postelji, zatvorenih očiju ponavljala po devet puta slijedeću sadržajno dramatičnu basmu. Dok to radi morala je sebi dočarati u mislima lik željenog muškarca. Basmila bi ovako:

Ja legoh na devet dušeka,
i na devet čaršafa,
i na devet jastuka,
i pod devet jorgana,
a moj dragi na devet pušaka,
i na devet sablji
i na devet noževa,
i na devet trnova.
Puške ga bile,
sablje ga sjekle,
trnje ga bocalo
a noževi ga gurali.
Udrilo mu 77 damara
i 88 damara mu udrilo,
u 44 kosti mu udrilo,
i u šah-damar mu udrilo,
i u mošnje mu damare udrilo.
Nit im’o emana ni zemana,
nit svome srcu dermana.
Niz strmo se valjo,
zubima koljena grizo,
ako meni ne doš’o.
Crko, puko, čatlajiso,
dok sa mnom ne progovorio.
Huuu đevzuruhu!

Nakon toga bi puhnula sebi među grudi i predavala se spavanju. O onome što čini svaku noć nije smjela nikome govoriti, niti se povjeriti nekoj jaranici, pošto bi time mogla poništiti sve rezultate svoga rada. Po riječima stravarke Hasibe još jaču moć svaka basma bi imala ako bi se prije početka rituala ponovila pet, sedam ili devet puta sura Ihlas ili popularnije Kulhuvelahu. Naravno, niti mladići nisu zakinuti u ovom slučaju te sa istim učinkom mogu izvoditi opisani obred pazeći pri tome da pojedine riječi u basmi prilagode sebi odnosno muškom rodu.