18.07.2021.

Da se zaustavi sihirbaz, vračara ili crnomagijaš

Kategorija: MAGIJA

Ako želite uništiti džine koji vam donose sihire (magiju) onda poslije svakog namaz ponovite 5 ili 7 puta suru Džinn. Nakon što ponovite navedeni broj puta suru treba reći ovo:

O kralju džinna! U ime Allaha i njegovog poslanika Muhammeda ljubazno mi pomozi. Molim te da ubiješ sve zle džinne koji mi sa sihirima pokušavaju nauditi, kojeg god da su plemena. Molim te da zaposliš nekoliko džinna da imaju dužnost da čuvaju mene i članove moje familije, tako da oni mogu ubiti zle džinne koji pokušavaju da nas napadnu.

Ako svi članovi vaše familije nakon namaza traže isto sihirbaz će se u kratko vrijeme šokirati vidjevši koliki je broj njegovih džinna ubijen. To će ga uplašiti i zaustaviće svoje čaranje i slanje džinna da vas napadaju.