4.08.2021.

ČOVJEKOV DUHOVNI DUPLIKAT – KARIN

Kategorija: MAGIJA

U arapskoj magiji postoji zanimljivo vjerovanje u posebnu vrstu duhovnog bića, oko kojeg se mnogi učenjaci dvoje da li pripada džinima ili melecima, pod nazivom Karin. U Afganistanu, Iranu i Pakistanu Karin se naziva Hamzad a u Maleziji i Indoneziji – Saja.

No, ono o čemu se svi slažu jeste da izvorno vjerovanje o ovome biću potiče iz drevnog Egipta gdje se smatralo da svaki čovjek ima svog duha pratioca pod nazivom Ka. Često je prikazivan na nadgrobnim natpisima kao minijaturni čovjek sa krilima. Ka je čovjeka doslovno pratio od trenutka začeća u majčinoj utrobi pa sve do smrti.

Međutim, stari Egipćani tvrdili su da i nakon čovjekove smrti njegov Ka ga ne napušta već prati u zagrobni svijet i svjedoči u njegovu korist ili ga pak nemilosrdno optužuje pred sudcima.

Kod arapskih naroda Karin se često naziva “pratilac”, “sljedbenik” ili čak “drug” zbog toga što je stalno prisutan uz čovjeka. Zapravo, on se nalazi na maloj udaljenosti od ljudskog tijela, koja obično varira od dva do pet metara. O njemu se na nekoliko mjesta kazuje i u časnom Kur’anu a možda najzanimljivije u 27 ajetu sure Kaf gdje se govori:” A drug njegov će reći: Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio”.

Karin bi se modernim rječnikom okultizma mogao nazvati astralnim tijelom, pošto ima najviše podudarnosti, no, treba također naglasiti kako Arapi imaju i naziv za astralno tijelo pa je onda ova pretpostavka sa te pozicije upitna. U psihološkom značenju Karin manifestira ljudsku kušnju koju uzrokuje radoznalost, ili još direktnije, njegovu potrebu za adrenalinom.

Također, vjeruje se da postoji dobar i loš Karin odnosno on je onakav kakav je i karakter čovjeka čiji je. No, u oba slučaja on svojim stalnim šaputanjem pokušava navesti ljudsko biće na grijeh. Isto tako, tvrdi se da je Allah ovome džinu dao moć da šaputanjem unosi zlo u sve ljude osim u božije Poslanike poput Mojsija, Isusa ili Muhameda.

Zbog stalnog odašiljanja sugestivnih poruka ljudskom umu Karin se među arapskim narodom smatra glavnim krivcem za nečije samoubistvo ali i drogiranje, alkoholizam, kockanje, blud ili ubistvo drugog čovjeka.

Nadnaravni čitač misli

Moglo bi se konstatirati kako je Karin kao duhovna replika čovjeka najdraži rekvizit svakog čarobnjaka i čarolije. Osim toga, Karin je savršeni telepata. Prema okultnom nauku čarobnjak da bi postao vidovit i upućen u mnoge skrivene stvari prvo mora ovladati nad vlastitim Karinom preko kojega će onda dobivati sve potrebne informacije.

Slikovit primjer o takvim sposobnostima Karina opisan je u događaju koji se zbio Hadžadžu, sinu Jusufa pejgambera, kada je ovaj posjetio nekog čarobnjaka. Da bi ga iskušao uzeo je šaku zrnevlja, u sebi ga prebrojio, pa se okrenuo čarobnjaku i upitao ga koliko je zrna uzeo. Čarobnjak mu je na to pitanje tačno odgovorio. Potom je Hadžadž ponovo zagrabio šaku zrnevlja ali ga ovaj put nije prebrojao pa je upitao čarobnjaka isto pitanje. No, ovaj put čarobnjak je odgovorio da ne zna koliko se zrna nalazi u njegovoj šaci. Onda ga je Hadžadž upitao a kako je znao prvi put? Odgovor je bio sljedeći: dok si ti brojio i tvoj Karin je brojio sa tobom pa prenio mome Karinu a ovaj meni. Drugi put nisi brojio zrna pa nije znao ni tvoj ni moj Karin.

Moć nad Karinom imali su i pojedini bosanski hodže-iscjelitelji koji su odmah, doslovno sa vrata, znali od čega neki bolesnik boluje i kako se zove. Po kazivanju moje rahmetli komšinice ona se osamdesetih godina prošlog vijeka sa svekrvom uputila kod poznatog cazinskog hodže Tale, kako bi joj otkrio sudbinu i zapisao njenom sinu, koji je iznenada počeo mokriti noću u krevet. Do Tale je trebalo preći neki uski potok i dok su ga tako prelazile komšinica je opsovala hodžu govoreći kako je umalo zbog njega pala u vodu. Došavši u Talino  dvorište pridružile su se narodu koji je čekao ispred da dođe na red. No, čim je Tale izišao prstom je uperio u komšinicu i odbrusio da je neće primiti jer ga je opsovala dok njezina svekrva može ući.

Upravo zbog ove sposobnosti navedenog bića islamski teolozi tvrde da ne postoje vidovite osobe nego samo one kojima duhovi prenose informacije. Slično tome, isti tvrde da se prilikom spiritističkih seansi ne pojavljuje duh mrtve osobe nego njegov Karin, koji zbog detaljnog poznavanja života svoga nekadašnjeg vlasnika, zna najintimnije detalje o njemu te tako uspijeva zavarati prisutne.

Karin kao sluga ljubavne magije

Pojedini arapski udžbenici magije opisuju rituale preko kojih se može podčiniti Karin uz naglasak da je to vrlo rizičan posao te bi se, svakako, trebao prakticirati uz vodstvo neke iskusne osobe. Jedan od jednostavnijih obreda nalaže da praktikant uđe u potpuno mračnu sobu, sjedne na pod a  iza svojih leđa zapali svijeću. Zatim cijelo vrijeme kontinuirano ponavlja određenu zakletvu posmatrajući svoju sjenku na zidu. Ritual traje sve dok svijeća ne izgori. Onda se isto nastavlja nekoliko narednih dana.

Finalni momenat je onaj kada unatoč tome što praktikant rituala mirno sjedi u istom položaju njegova sjenka na zidu odjednom “oživi” i počne da se nekontrolisano pomjera, izdužuje i kreće po zidu oko cijele sobe. Doslovno se odvoji od ljudskog tijela. No, desi li se da neko ili nešto slučajno u međuvremenu pokvari ritual to će uznemiriti Karina koji tada postaje agresivan i bez razmišljanja naudit će praktikantu.

Iako moć telepatije i razotkrivanja tuđih misli, preko ovoga bića, zvuči kao sjajna mogućnost za zadiviti obične ljude, čarobnjaci ipak najviše teže kontaktu sa Karinom zbog njegove presudne uloge u ljubavnoj magiji.

Naime, bilo koji magičar modernog Egipta tvrdi isto a to je da se svaka  čarka za povezivanje dviju osoba ili pak za njihovo rastavljanje uspješno može izvesti uz pomoć ljudske duhovne replike. Konvertirajući imena dviju osoba prema ebdžedu u brojeve i ponovo nazad u slova čarobnjaci mogu dokučiti kako se zove nečiji Karin. A poznato je iz arapske magije da čarobnjak koji dozna ime bilo kojeg duha stječe moć nad njime.

Čim dođe do ključne informacije odnosno sazna kako se zove Karin neke žene i muškarca čarobnjak pali tamjan, piše određeni talisman i ponavlja zakletvu onoliko puta koliko je to potrebno. Namjera magičara je da na astralnom nivou izazove susret ova dva duha kako bi se onda oni međusobno dogovorili na koji će način svoje vlasnike natjerati da se međusobno zaljube ili zamrze.

Ovisno o spolu čovjeka postoji Karin i Karina tojest muški i ženski duh. Po Maroku i Alžiru vjeruje se da iza svake bolesti koja dijete napadne u prvim mjesecima života stoji Karina. Ona je toliko zla da napada i trudnice te se stoga protiv nje pišu i nose hamajlije te izvode profilaktički obredi.

I na kraju treba navesti kako je osim pozitivnog razmišljanja i činjenja dobrih djela najbolja zaštita od negativnog uticaja Karina često ponavljanje Ajetul Kursije te posljednja dva ajeta sure Bekara. Time se stvara oko čovjeka polje pozitivne energije koja slabi snagu ljudskog pratitelja i drži ga pod kontrolom.