28 Sep 2022
KAKO OSVOJITI, ZADRŽATI ILI VRATITI ŽELJENU OSOBU
AUTOR: Raif

Pod nazivom brazilska magija egzistira širok spektar raznih afričkih vudu  kultova od kojih su najpozna ...

Čitaj više
28 Sep 2022
Čarobni svijet vibracija i ljubavne magije
AUTOR: Raif

Poznato je da egzistira nebrojeno mnogo varijateta sastojaka koji se koriste u ljubavnoj magiji: šišmiš, gu ...

Čitaj više
28 Sep 2022
KAKO MAGIJOM ZABORAVITI NEKU OSOBU
AUTOR: Raif

Ljubav je divna, fascinantna, puna energije svemira, radosti življenja... No, isto tako, ni za jednu ljubavnu ...

Čitaj više
28 Sep 2022
OBREDI LJUBAVNE MAGIJE
AUTOR: Raif

U vještičijoj ljubavnoj praksi do zaista fascinantnih rezultata se dolazi sa prilično malo rekvizita. Uglav ...

Čitaj više
28 Sep 2022
ČIFUTSKA LJUBAVNA MAGIJA
AUTOR: Raif

Na Balkanu su vijekovima bili narod koji su ovdašnji ljudi poznavali pod više naziva: Jevreji, Židovi, dok ...

Čitaj više
28 Sep 2022
SEDEF TRAVICE UZMI JOJ DUŠU I SRCE
AUTOR: Raif

Prema bosanskoj mitologiji dok nije izniknuo odoljen svako muško dijete umrlo bi u toku 24 sata od rođenja. ...

Čitaj više
28 Sep 2022
(English) THE MAGICAL POWER OF URINE – FOR HEALTH, LOVE, AND AGAINST MAGIC
AUTOR: Raif

Sorry, this entry is only available in Američki Engleski. ...

Čitaj više
28 Sep 2022
(English) BALKAN MAGIC: Love Spells and Invoking Happiness
AUTOR: Raif

Sorry, this entry is only available in Američki Engleski. ...

Čitaj više
28 Sep 2022
MOĆNE ČARKE BALKANSKE MAGIJE
AUTOR: Raif

Na području bivše Jugoslavije, a i malo šire, dva najvažnija dana za svaku vrstu magije smatrali su se mla ...

Čitaj više
28 Sep 2022
(English) LOVE TALISMANS
AUTOR: Raif

Sorry, this entry is only available in Američki Engleski. ...

Čitaj više