19.02.2024.

Bosanska mitologija: VAMPIRI ili LAMPIRI

Kategorija: MAGAZIN

Najbliže povijesnoj istini, a samim time i odgovoru na pitanje odakle potiče mit o vampirima, jeste Bliski istok i arapski demon Ghul, čije je obitavalište groblja. Vjerovanje o ovome strašnom biću koje ljudima pije krv preuzeli su Turci i u širenju svoje imperije donijeli tu legendu, zajedno sa mnoštvom drugih šamanističkih vjerovanja, na Balkanu. Naime, anglizirani naziv vampir zasigurno dolazi iz nekog od ovih izvora; od imena upir ili ypir koji potječe sa sjevera Turske i Grčke, ili vapir koji je bio bugarski naziv za isto biće ili pak od bosanskog naziva lampijer, lapir ili lampir.

Prema bosanskom vjerovanju lampir izlazi iz groba kao mali leptir, koji se nekada nazivao lepir ili lapir. Također, poveznicu sa lampirom nalazimo u staroj bosanskoj riječi lapitiugrabiti, dohvatiti, uhvatiti, vrlo je slična nazivu lapir, te opisuje način na koji ovo mračno biće voli ljude, tako što iznenada ugrabi svoju žrtvu.

Vampir u bosanskoj mitologiji nije isključivo bio živi mrtvac koji pije krv ljudima. Analizirajući pojedine legende o njemu vampir je zapravo često bio zaljubljeni muž, koji je prerano umro, i noću bi izlazio iz groba, kroz neku rupu u zemlji, u obliku leptira, a onda se pretvarao u čovjeka, koji u tijelu nije imao niti jednu kost. , kako bi vodio ljubav sa svojom suprugom. U metaforičkom značenju vampir je oličenje žudnje za životom, nesretne duše koja nema svoj mir jer joj je oduzeta mogućnost da živi i postoji u materijalnom svijetu.

Naime, iz odnosa muža-vampira i žene mogle su se roditi i djeca koja bi na stražnjici imala mali rep. Ne, da bi se spriječili noćni dolasci, kao i neželjena trudnoća, iznad ulaznih vrata kuće postavljao se štap od gloga, čime se vampir stvarao nepremostiva barijera, i on bi prestao sa svojim posjetima.

U bosanskom narodnom vjerovanju tvrdi se da od čovjeka loše naravi i karaktera nakon smrti postaje zli vampir, koji napada ljude i pije im krv. Naprotiv, od čovjeka dobre naravi, ili koji je za život bio zaljubljen, postaje dobri vampir, onaj koji ne napada ljude, nego se jedno vrijeme ne može pomiriti sa svojom smrću, i zbog toga uznemirava one koji su mu bliski.

U Srbiji i Crnoj Gori vampir se nazivao ukolak, dok u Rumuniji postoje dva mitološka bića moroi i strigoi koji imaju poneke sličnosti sa vampirom. Drac ili dracul je rumunjski naziv za đavola, tako da je Grof Dracula zapravo Grof Demon a ne vampir. Isto tako, Drac ne označava zmaja, kako to neki prevode, jer se on na rumunjskom jeziku naziva zburator ili zmeul. Stoga se, nakon ovog kratkog pregleda, stiže realan zaključak da naziv vampir potiče iz Turske, Bugarske ili Bosne.