21.05.2022.

Arapska magija: džinnski kralj Ahmar i utorak

Kategorija: MAGIJA

Ahmar ili Lahmar (Bellahmar, Crveni) džinnski je kralj koji vlada nad utorkom. Astrološki on je povezan s Marsom, vatrom i crvenom bojom. Po nekim autorima pripada mu metal gvožđe koje pocrveni na nakovnju i izaziva šikljanje krvi, a za druge crveni bakar. U narativnoj ali i pisanoj tradiciji predstavljen je sa crvenim tenom, na konju kestenjaste boje, purpurnim bajracima i vojnicima u uniformama boje granita.

Azima ili zakletva utorku, upućena gospodaru ovog dana, kralju džinna, glasi: “O Lahmar, o hvaljeni, ukaži se preda mnom. Dođi mi u ovom kritičnom trenutku, da svojom cijelom vojskom. Želim da mi pomogneš, da čuješ moje naredbe. Dođite sa planine Sinaj, iz samoće i gomile; a taj što će mi doći, neka u zanosu dođe.. Nesreća onom ko ne bude poslušao! Dođite sa vašim konjima, muškarcima, ženama i vašom djecom. Molim vas svjetlošću i imenom gospodara Klementa, ne odupirite se mojim naredbama uz dopuštenje gospodara koji čuje, moći meleka Prijestolja i Poslanika. Uz moć neba koje je svjedok svega, saburnog Allaha, dođite mi iz svih gradova i brda. Potčinite se mojim naredbama i protjerajte neposlušnog iz svojih redova. Poslušajte me, o moji prijatelji, stvorite pukotinu u zemlji, neka im razdaljina bude kratka ili duga; nek se pokore sa svih strana po tvojim zakonima, o Berkijale i po tvojima, Zorijale. Požuri se da mi dođeš, o Burkane, od kralja Mikaila. Pomozite mi moji pomoćnici, poslušajte me sluge po naređenju Vrhovnog Gospodara. Ne opirite se ni na trenutak u ime kralja Džibraila.”

Upotreba ove azime preporučuje se da bi se pridobila naklonost velikih: nošena na čelu ispod trake za glavu, omogućava suočavanje sa despotima i moćnicima iz svih redova. Veže neprijateljske jezike i osigurava onom ko je čuva simpatije svih kojima se približi. Koristi se da kod bolesnika izazove nesvjesno stanje, u kojem, po generalnom vjerovanju, sihirbaz može natjerati džinna koji je opsjeo čovjeka, da iz njega progovori.

Utorkom, danom Lahmara, pristupa se istinzalu u lađama, do silaska daha. Piše se magična tablica na crveni papir i stavlja na glavu bolesnika, a ispred njega crveni papir s perom. On izgovara azimu usred kađenja (fumigacije) sa perom u ruci. Vrlo brzo pronalazi, pred svojim očima odgovor na svoje misli i skrivene stvari. Istoj molbi se pribjegava za otkrivanje blaga, cjepanju zemlje (šik lar), da bi se otjerale mistične prepreke (elmauani, tojest džinni koji čuvaju zlato); i najzad da se govori o ukletim mjestima (istintak el amir).

Prema islamskom vjerovanju utorak se smatra lošim danom. Upitan o danima, Poslanik je rekao:” Utorak je dan krvi, zato što je Hava tog dana imala mjesečnicu, a Ademov sin (Kain) je prolio krv svog brata.” Također, zna se da je crvena, boja utorka, pogubna, ipak manje od crne, boje subote, dok su bijela, boja ponedjeljka i zelena, boja četvrtka, sretne. Astrolozi su, kaže Elkazuini, prozvali Marsa” malim malefikom” (enahas esegir), zato što je njegovo djelovanje manje pogubno od onog koje ima Saturn (veliki malefik), a njegov uticaj povezali sa hrabrošću, zločinom, nasiljem i pobjedom. U pseudo-divanu Ali Ben Taleba (Kairo, lll, str. 132) kaže se: “Ko želi da krvari, izabraće utorak: to je dan svih krvoprolića”.

Knjige o čarobnjastvu prikazuju utorak pogodnim za oružanu pljačku (ibn el Hadjdj, str.132); te ga naročito preporučuju za izradu čarki za abnormalne izljeve krvi kod žena (ibid, str. 93) ili da se zaustave (str. 102), za tretiranje dubokih i zagnojenih rana i bubuljica (str. 108). Posljednji utorak u mjesecu, Edibari je istaknuo kao pogodan za čarke u kojima se probada lice neprijatelja (st., 39), kao predodređen za suočavanje i ubijanje protivnika (str. 56), da se kuća nastanjena džinnima sruši kamenjem (str. 39) itd.

Poželjno je izabrati ovaj dan za sihire sa  čvorovima. Vrač odnosno taleb uzima crveni svileni konac na kojem veže sedam čvorova izgovarajući nad svakim formulu: “Vezao sam te NN, sinu od majke N., i vezao sam tvojih 366 žila i venu između tvojih očiju i onu između tvojih butina. Dok kamila ne uđe u uši šivaće igle, niko te neće moći odvezati, ni muškarac, ni žena, ni muški ni ženski džinn, samo onaj ko te je zavezao moći će te odvezati svojom rukom. I nikad nećeš moći otkriti i osvetiti mu se! Vezao sam tvoju želju, koja sjedi između tvoja dva oka, snagom Batadina, Zahađina, Uahina, Amrasina, Baridina, Karimina. Ja sam te vezao NN, sinu N., snagom Ahmara, njegovih sluga, njegovih rođaka i njegovih trupa. “