12.03.2024.

Mala škola gatanja: 40 KARATA LJUDSKE SUDBINE

Kategorija: FALANJE

Gledanje u obične karte zasigurno je jedno od najboljih metoda, pošto za razliku od Tarota, ciganskih karata ili onih čiji je tvorac Marie Lenormand, na igraćim kartama nema nikakvih divinacijskih slika ili naziva. To svakako traži veću angažiranost i domišljatost onog ko predviđa sudbinu. A samim time mogu se očekivati jasnija i preciznija viđenja.

 

Iako postoji desetak varijacija ogledanja sa običnim kartama ona se mogu podijeliti na tri najčešća oblika: prvi način je korištenje sviju karata, njih 52, drugi je među najučestalijim kada se iz špila izbace dvojke, trojke, četvorke, petice i šestice.  Treći, i meni najdraži, kojim se svakodnevno služim u divinaciji, jeste onaj kada se za falanje upotrebljava 40 karata. U ovom slučaju iz špila se izbace desetke, devetke i osmice. I sam broj 40 je magičan, simbolizira ljudsku sudbinu i sukladno tome najpodesniji za proricanje.

Karte se uvijek tumače na nekoliko načina to jest individualno, u uspravnom ili obrnutom položaju, kao i u skladu sa kartama koje je okružuju, njihovom međusobnom uticaju ili preklapanju. Generalno govoreći, brojevi na kartama predstavljaju događaje, vremenske okvire, a dvorski likovi pojedince iz stvarnog života. Ništa manju ulogu nemaju niti same boje, odnosno crvena i crna, zbog svog pozitivnog ili negativnog simbolizma.

U nekim tradicijama, poput one sa Haitija, svi asovi predstavljaju vijesti ili pisma, dvojke su znamenje putovanja, četvorke označavaju kuću ili familiju, pitaoca ili prijatelja, dok primjerice sedmice mogu najavljivati izuzetno veseo ili bolan događaj, ovisno od boje i karata koje je dodiruju. Po ovome sistemu određivanja fatalističkih simbola uočava se velika sličnost sa bosanskom tradicijom ogledanja u grah gdje jedno zrno najavljuje haber ili vijest, dva zrna su stope ili putovanje, i tako dalje.

Posebna pažnja se poklanja tome da li se neka određena karta nalazi sa lijeve ili desne strane, kao i njenoj numerološkoj vrijednosti pošto jedan dio karata označava vanjske uticaje, pozitivne i negativne, a ona druga polovina direktno upućuje na pojedince. Dok je, recimo, as herc jedna od najpozitivnijih karata njena potpuna suprotnost je dama pik, ponekad poznata i kao vještičja karta. U procesu gledanja neophodno je detektirati koja to pozitivna karta svojim simbolizmom ublažava okolne loše karte i obrnuto.

Za ogledanje je najbolje koristiti novi špil karata koji ćete imati samo za ovu potrebu. Nakon što se izdvoje, ili ostave, karte se promiješaju i “sijeku” s tim da se, prema starom faladžijskom pravilu, uvijek pogleda koje su se dvije karte dobile tim postupkom. Ovo se radi “za sreću” ali i “protiv uroka”.

Unatoč tome što egzistira na stotine načina redanja karata za mene je najbolji upravo ovaj, koji vidite na slici iznad, gdje se u tri reda postavi ukupno 21 karta odnosno u svakom redu je njih sedam. Ovisno kako vam se sviđa možete ih označiti kao prošlost, sadašnjost i budućnost ili pak kao glava, srce i noge. Sve zapravo ovisi o vama i onome kako si želite u umu odrediti njihov položaj i značenje. U špil uvijek morate tri puta puhnuti prije falanja ili dati da puhne onaj kome ćete ih otvarati. S time se one blagoslove ili bolje rečeno energiziraju te dolaze u neposredni dodir sa osobom čiju će sudbinu predstavljati.